Het verkeer in ons land is dagelijks in het nieuws en onderwerp van gesprek. Iedereen die een auto bezit kan erover meepraten, de dagelijkse files. Het gaat goed met ons land en met onze economie. Dat betekent echter wel dat er daardoor steeds meer mensen in de auto stappen en een andere of extra auto aanschaffen. De filedruk neemt steeds verder toe. Ook buiten de ochtend en avondspits komen we steeds vaker stil te staan. De laatste maanden is de filedruk, door de heersende pandemie, tijdelijk afgenomen. De verwachting is echter dat de drukte de komende maanden weer onverminderd zal gaan toenemen. Hoewel de infrastructuur de afgelopen jaren flink is uitgebreid, bleek dat niet genoeg om het toenemende aantal files te verwerken. Er zijn simpelweg te veel auto’s op de wegen.

Wat kan er allemaal misgaan

Het steeds drukker wordende verkeer heeft naast de dagelijkse files nog meer nadelige gevolgen. Het milieu is de grote verliezer bij een verdere toename van het verkeer en de giftige uitstoot die dat met zich meebrengt. Het aantal verkeersongevallen is de afgelopen jaren ook drastisch toegenomen. Er zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen maar feit is dat door de drukte op de weg veel mensen veel verhitter achter het stuur zitten en eerder een ongeval kunnen veroorzaken. Het aantal ongevallen waar letsel bij komt kijken is vanzelfsprekend ook gestegen. Los van de fysieke en emotionele schade die je dan op kan lopen is de juridische nasleep vaak nog ingrijpender. Het inschakelen van een advocaat is dan zeker een aanrader. Er zijn specialisten die je alle zorgen die verband houden met de afhandeling uit handen kunnen nemen. Je in zo’n geval laten begeleiden door een letsel advocaat is zeker een aanrader.

Wat gaan we eraan doen

Er zijn al meerdere plannen gelanceerd om de filedruk te laten afnemen maar de echte oplossing is nog niet gevonden. Zolang bijna alle bedrijven de werktijden ongewijzigd laten zullen we iedere dag weer op hetzelfde moment massaal de weg op gaan en in de file belanden. Thuiswerken of het werken met flexibele werktijden zou een begin van een oplossing kunnen zijn. Veel mensen zijn de afgelopen periode toch al gewend geraakt aan het thuiswerken. Dus waarom zullen we dit niet gewoon zo laten. Ook het openbaar vervoer kan een belangrijke factor zijn in het verminderen van de filedruk. Zolang de treinen en bussen met name in de spits afgeladen vol zitten is het voor veel mensen zeker geen alternatief voor de auto.